Zápiskonečného užívateľa výhod do registra za 49 EUR

Zápis konečného užívateľa výhod online

Veľkou výhodou je zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod (KUV) online. Stačí, ak nám pošlete podpísané splnomocnenie a vyplníte dotazník s otázkami.

My následne spracujeme všetky potrebné podklady a formuláre, ktoré sú potrebné pre úspešný zápis konečného užívateľa výhod (KUV) do obchodného registra za Vás.

Komunikácia s orgánmi verejnej správy online je rýchlejšia ako komunikácia s orgánmi verejnej správy poštou.

Po zaslaní formuláru a podkladov registrovému súdu z našej advokátskej kancelárie sú dokumenty doručené okamžite.

Naproti tomu zásielka poštou môže meškať aj niekoľko dní, čím sa opäť iba predĺži celý proces. Po úspešnom zápise údajov o konečnom užívateľovi výhod (KUV) nám súd elektronicky doručí potvrdenie, ktoré Vám následne prepošleme.

Všetko teda vybavíte z pohodlia Vášho domova bez toho, aby ste museli niekam chodiť.