Zápiskonečného užívateľa výhod do registra za 49 EUR

Zápis konečného užívateľa výhod cez advokáta

Údaje o konečnom užívateľovi výhod (KUV) si môžete zapísať aj sami. Ak si však nie ste istí, alebo neviete ako postupovať a chcete si splniť povinnosť, môžete si dať zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod (KUV) prostredníctvom advokáta.

Hlavné benefity zápisu konečného užívateľa výhod (KUV) cez advokáta

Advokát šetrí Váš čas a Vaše starosti. Komunikácia s orgánmi verejnej správy môže byť zdĺhavá a vyžaduje si precíznosť, presnosť a skúsenosti. Obzvlášť pri zápisoch do obchodného registra rozhoduje každý jeden detail, preto treba postupovať s odbornou starostlivosťou. Práve takto, s náležitou odbornou starostlivosťou, postupujú naši advokáti. Vďaka rokom skúseností a nespočetnému množstvu úspešných zápisov je práve v našej advokátskej kancelárií väčší predpoklad na úspešné zapísanie údajov o konečnom užívateľovi výhod (KUV) v čo najkratšom čase. Zverte Vaše starosti a povinnosti od našich rúk a my sa o všetko postaráme. Po úspešnom zápise, bez akýchkoľvek Vašich starostí, Vám doručíme potvrdenie o zápise.

Odbornosť advokáta. Advokát každodenne rieši prípady, ktoré si vyžadujú vysokú odbornosť a profesionalitu. Pri zápise údajov konečného užívateľa výhod (KUV) bude advokát postupovať práve s takouto odbornosťou, ktorú si každý jeden prípad zaslúži.

Poistenie zodpovednosti za škodu. V zmysle ustanovení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií je každý advokát povinný uzavrieť zmluvu o poistní zodpovednosti spôsobenej výkonom advokácie. Preto sa nemusíte báť prípadných pokút. V prípade, ak by teda vznikla nejaká škoda, bude teda krytá z poistenia zodpovednosti.