Zápiskonečného užívateľa výhod do registra za 49 EUR

Ako postupovať pri zápise konečného užívateľa výhod do registra

Použitie aplikácie pre registráciu konečného užívateľa výhod je zadarmo a bez nutnosti registrácie. Odmena sa uhrádza až na základe výzvy advokáta. Návrh na zápis bude podaný do registra advokátom. Pri používaní aplikácie postupujte podľa nasledovných krokov:

1. Zadajte IČO alebo názov Vašej firmy

(do príslušných políčok)

IČO uvádzajte podľa Obchodného registra.

2. Stlačte pokračovať

Tlačidlo

3. Pridajte konečného užívateľa výhod a odpovedzte na otázky

Vyplňte príslušné políčka. Pozor na preklepy.

4. Vložte email a telefónne číslo

Skontrolujte si svoj email a telefónne číslo

5. Stiahnite si splnomocnenie

(Splnomocnenie si stiahnite a sknontrolujte na ňom údaje. Podpíšte ho a vložte (uploadujte) ho na stránku).

6. Vykonajte úhradu

V tomto kroku vykonajte úhradu na číslo účtu uvedené na stránke. Pozor na správne uvedenie variabilného symbolu.

7. Koniec

Po úhrade spracujeme Vaše podanie a vykonáme registráciu v Obchodnom registri

8. O vykonaní registrácie Vám príde mailová informácia